Úspěšné ukončení výuky pro 193 absolventů Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA

193 žákyň a žáků Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA úspěšně ukončilo svoji profesní přípravu. Škola nabízí tříleté a čtyřleté odborné vzdělání zejména v technických oborech. Studium je podle volby ukončeno udělením výučního listu nebo maturitou. Všichni absolventi dostanou nabídku pracovního místa od společnosti ŠKODA AUTO. Střední odborné učiliště v současné době navštěvuje na 900 žáků, mezi nimi stále více dívek. 

Své střední odborné učiliště založila Škoda Auto v roce 1991. Škola nabízí tříleté a čtyřleté odborné vzdělání zejména v technických oborech ukončené udělením výučního listu nebo maturitou. Střední odborné učiliště ŠKODA navíc nabízí i možnosti nástavbového a dálkového studia.

Střední odborné učiliště strojírenské ŠKODA zaznamenává prakticky od svého založení neustále rostoucí zájem uchazečů. Plynule stoupá počet i kvalita žákyň a žáků. Stále více žáků se při tom také rozhoduje pro čtyřletý studijní obor zakončený maturitou. Ukazuje vysokou atraktivnost podniku jako zaměstnavatele. Mezi žáky, kteří nově nastoupili v roce 2011, je 25 dívek - tolik jako nikdy předtím v jednom ročníku.

Ve školním roce 2012/2013, který začíná letos v září, zahájí své odborné vzdělávání s cílem získat výuční list asi 270 nových žáků. Nejoblíbenějšími učebními obory jsou automechanik, autoelektrikář a elektrikář. Přes 100 nových žáků navíc zahájí čtyřleté odborné vzdělání zakončené maturitou. Oborem, kde je poptávka nejsilnější, je specializace průmyslový logistik.

Žáci získají komplexní odborné vzdělání v teorii i praxi. Vedle technických oblastí si žáci si mohou zvolit mezi angličtinou, němčinou a ruštinou. V rámci tříletého učebního oboru je povinný minimálně jeden cizí jazyk, pro obor logistika v průmyslu jsou předepsány dva cizí jazyky. Praktická příprava zahrnuje vedle odborného vyškolení i důležité aspekty jako je dodržování bezpečnostních opatření a hospodárné zacházení se surovinami a energiemi.

Ve vyšších ročnících se žáci uplatňují i ve výrobě. Zde se učí, jak získané znalosti uplatnit v každodenní praxi. Tuto práci v rámci odborné přípravy ŠKODA AUTO i finančně odměňuje. Po úspěšném ukončení studia dostanou všichni absolventi nabídku pracovního místa od společnosti ŠKODA AUTO.