Výhody technických oborů

Prakticky zaměřené studium vás bude bavit.

1. Atraktivní studium si najdete přímo ve svém regionu!

Svůj obor i budoucího zaměstnavatele si můžete vybrat přímo ve svém regionu.

Technické školy úzce spolupracují s průmyslovými podniky:

  • Jako absolvent střední odborné školy či učiliště budete schopen obstát v moderním provozu svého oboru.
  • Zaměstnavatelé v automobilovém průmyslu vám zajistí nabízejí praxe, odborné stáže, stipendia a další výhody. Seznámíte se tak s používáním nejnovějších technologií v praxi.

Technika vás chytne!

  • Podle průzkumu jsou absolventi technických oborů nadprůměrně spokojeni s oborem, který studovali (viz tabulka – míra identifikace vyjadřuje procento absolventů, kteří by znovu zvolili stejný studijní obor).
SOU Míra
identifikace
SOS Míra
identifikace
VOS Míra
identifikace
Mechanik- opravář 77 % Elektrotechnika 62 % Strojírenství 83 %
Automechanik 81 % Strojírenství 64 % Elektrotechnika 84 %
Průměr všech oborů 64 % Průměr všech oborů 64 % Průměr všech oborů 81 %
 

*Údaje o spokojenosti absolventů s dalšími obory najdete na www.infoabsolvent.cz

Vyhledávání