Rady odborníků

Mgr. Ivo Šafner, produktový specialista - zkušebna Witte Automotive v Nejdku

Safner

1. Co vám pomohlo s výběrem školy a studijního obor?

Chtěl jsem být lékařem. Nakonec jsem vystudoval matematiku v kombinaci s technickou výchovou na pedagogické fakultě.

čtěte více

Ing. Petr Gebhard, vedoucí týmu vývojové konstrukce a Produktového centra „Lišty“ WITTE Automotive v Nejdku

Foto_gebhard

1. Co vám pomohlo s výběrem školy a studijního obor?
Před začátkem studií jsem měl jasno pouze v tom, že chci studovat techniku. Školu jsem si vybíral podle toho, jaké možnosti nabízí ohledně studijních oborů, vybavenosti laboratoří a v neposlední řadě i podle renomé školy (v čemž je schovám i zájem o studenty a jejich spokojenost). Nakonec jsem si vybral VUT v Brně a obor konstrukce robotů a manipulátorů kde jsem se podílel na vývoji nového svařovacího robotu už v rámci studia 4. a 5. ročníku.

čtěte více

Ing. Lucie Dušková, vedoucí dispozice, zodpovědná za metodické vedení všech disponentů WITTE Automotive v Nejdku:

Foto_duskova_lucie

1. Co vám pomohlo s výběrem školy a studijního obor?
Vystudovala jsem střední a vysokou školu se zaměřením na střední podnikání. V době mých studií tento obor bohužel logistické předměty nezahrnoval. Pro logistiku jsem se rozhodla až v praxi, protože ekonomů všeho druhu byl a je na trhu práce nadbytek.

čtěte více

Absolventy v Hyundai Motor Manufacturing Czech vítáme!

Dsc9759

 V roce 2009 navštívilo výrobní závod Hyundai v Nošovicích na 1300 žáků a studentů z 29 středních technických škol Moravskoslezského kraje. Společnost HMMC si pro tyto své potenciální zaměstnance připravila program, jehož cílem je ukázat,  jak probíhá zdejší výroba a jak se na své povolání v automobilovém průmyslu připravit. 

čtěte více

Mgr. Michal Holý, analytik trhu práce, Úřad práce v Jablonci nad Nisou

Michal-holy

Ten, kdo umí řemeslo a umí ho dobře, má vyhlídky k práci daleko lepší než někteří neschopní absolventi středních škol.

čtěte více

Markus Klos, ředitel veletrhu pracovních příležitostí JOBDAYS

Mk02

Stejně důležitou roli jako automobilky hrají i menší společnosti, které jsou s automobilovým průmyslem přímo spojené.

čtěte více

Ing. Jiří Pažout, specialista alokace nákladů, Controlling výroby a logistiky

Jiri-pazout

Díky velikosti naší firmy, která je součástí mezinárodního koncernu VW, se nabízí celá řada možností, díky nimž může člověk neustále rozšiřovat své obzory, poznávat další procesy, postupy a novinky v oboru.
 

čtěte více

Ing. Ondřej Skoupil, specialista – Technické vedení projektu třídy B (TRN)

Ondrej-skoupil

Auta byla, jsou a budou bez ohledu na druh paliva. Automobilový průmysl nabízí navíc velice rozmanité možnosti uplatnění.

čtěte více

Ing. David Harazim, koordinátor regulace dodávek energií

David-harazim

Volba studia energetického inženýrství pro mě byla vyústěním dlouhotrvajícího zájmu o domácí spotřebu energie a alternativní způsoby její výroby. Za místo svých studií jsem si vybral VUT v Brně, protože škola se prezentovala opravdovým zájmem o své studenty. Nemalý vliv na mě při rozhodování měla vybavenost učeben a moderní prostory školy.

 

čtěte více

Ing. Michal Čižmář, projektant svařovacích linek

Michal-cizmar

Již od třetího ročníku VŠ jsem neměl (ani moji spolužáci) problém s uplatněním v oboru, nejprve na částečné úvazky a pak na stálý.

čtěte více