Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská

Adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská
Web: sou-dubska.cz
Email: reditelstvi@sou-dubska.cz
Nejbližší den otevřených dveří:

Naše škola má dlouholetou tradici v přípravě žáků na budoucí povolání. Její historie je spjata s kladenskými hutěmi, kde se pro jejich potřebu vychovávali učni již před druhou světovou válkou. Individuální výuka tehdejších učňů však nepřinášela dobré výsledky a tak se v roce 1938 přešlo na organizovanou výuku. Počátkem tohoto roku pracovalo v dílnách mechanických provozů a údržby 209 učňů. V této době se začalo hovořit o zřízení učňovské dílny, kde by mohla výuka probíhat cíleněji, než tomu bylo v provozních podmínkách. První Závodní učňovská škola byla pak zřízena v květnu roku 1939 při tehdejší huti Poldi a vedoucím školy se stal Ing. Inemann. V červenci tohoto roku již probíhaly přijímací zkoušky a dne 14. srpna 1939 bylo poprvé zahájeno v této škole vyučování. V době druhé světové války byla škola vedená Němci a vyučovala jak české, tak i německé učně. Ke konci války se zde prováděly i rekvalifikační kurzy.Po válce se začalo hovořit o komplexním vzdělávání učňů. Závodní učňovská škola zajišťovala jen odborný výcvik, což tomuto způsobu vzdělávání nevyhovovalo. Proto byla v roce 1948 otevřena Základní odborná škola, která zajišťovala teoretickou výuku. Vyučování začalo 3. dubna, kdy byl otevřen 1. ročník školy hutnické pro valcíře a taviče. Ve školním roce 1948 – 49 sloužila škola již všem učňům Spojených oceláren. Od 1. září 1949 bylo již na škole 11 tříd s 280 žáky. Základní odborná škola měla při svém zřízení k dispozici učebny v bývalé huťské nemocnici. Od školního roku 1949 – 50 převzal řízení školy F. Trojan.V polovině 50. let minulého století vznikla na základě tehdejších pracovních záloh dvě odborná učiliště – Odborné učiliště kovo a Odborné učiliště hutnické. V roce 1957 byla výuka učňů svěřena opět Spojeným ocelárnám a bylo ustaveno Odborné učiliště SONP, které později bylo přejmenováno na Střední odborné učiliště Poldi v souladu se změnou názvu podniku koncem 70. let minulého století.S nárůstem počtu žáků vyvstala potřeba vybudovat v Újezdě pod Kladnem nové dílny. Jejich výstavby byla dokončena v roce 1955 a 60. létech minulého století bylo přistoupeno k rozšíření kapacity těchto dílen do dnešní podoby. Zároveň byla pro potřebu teoretické výuky získána v této lokalitě základní škola. V roce 1966 byly také zřízeny učebny v prostorách domova mládeže. Postupně docházelo k budování odborných učeben, svařečské školy a odloučených pracovišť.Po roce 1989 přešla naše škola nejprve pod správu ministerstva hospodářství a později ministerstva školství. Současným zřizovatelem je Středočeský kraj. Několikrát se také v souladu se zřizovatelem měnil název naší školy. Střední učiliště Poldi Kladno se přejmenovalo na Integrovanou střední školu a po sloučení se Středním odborným učilištěm K nemocnici v roce 1998 jsme dostali název Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště Kladno. Od roku 2005 používáme již současný název – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská.V posledních letech došlo také k úpravám budovy školy. Roku 2002 bylo vybudováno III. patro, ve kterém byly zřízeny nové učebny. Jedná se zejména o multimediální učebnu a v roce 2006 byla zde do užívání předána nová učebna výpočetní techniky. V roce 2003 byly také v prostorech bývalé autodílny vybudovány nové šatny.V současné době se v naší škole vzdělává kolem pěti set žáků v tříletých učebních a čtyřletých studijních oborech se zaměřením na elektrotechniku, strojírenství a stavebnictví. Pro vyučence ve strojních a elektrotechnických oborech nabízíme denní a dálkové nástavbové studium. Teoretické vyučování probíhá ve škole v Dubské ulici, praktické vyučování využívá vlastních dílen v Dubské a Unhošťské ulici, ale také odloučených pracovišť. V prostorách dílen se také nacházejí odborné učebny a sídlí zde ředitelství školy. Škola má vlastní Domov mládeže a školní kuchyni.

Vyhledávání

Aktuality

22.2.2017
ŠKODA AUTO Střední odborné učiliště strojírenské v Mladé Boleslavi prošlo rozsáhlou modernizací

Studenti mají k dispozici nové centrum robotiky, jazykové centru…

čtěte více
10.2.2017
AGC Automotive Czech pořádá pravidelné exkurze pro školáky

Firma zve na exkurze do provozu školáky, aby se seznámili s fung…

čtěte více