Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693

Adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693
Web: home.karneval.cz/00003090
Email: souch@karneval.cz
Nejbližší den otevřených dveří:

V létě 1958 se konalo na bývalém kralupském letišti slavnostní zahájení výstavby národního podniku Kaučuk. Do Kralup nad Vltavou se začali sjíždět mladí lidé z celé republiky a začali budovat moderní závod na výrobu syntetického kaučuku, který byl slavnostně předán do provozu 1. července 1963. Většina mladých lidí, kteří budovali Kaučuk, zde také našla svůj nový domov. Ale už o rok dříve, než byla zahájena výroba v Kaučuku, si podnik uvědomil potřebu kvalifikovaných pracovníků.A tak se dne 1. října 1961 poprvé otevřely novotou vonící učebny, laboratoře a dílny odborného výcviku našeho učiliště pro 146 žáků. K prvním oborům v učilišti patřil provozní chemik, laborantka, zámečník a elektromontér. Všechny obory byly tříleté, a co bylo nedůležitější, vyučovalo se více praxe než teorie. Léta běžela, učiliště se snažilo podřídit skladbu oborů potřebám mateřského podniku. Jeden čas se vyučoval i chemik ropař, později mechanik měřicí a regulační techniky. V roce 1979 maturovalo prvních 28 absolventů studijního oboru mechanik měřicích a regulačních přístrojů. V roce 1996 odmaturovali první absolventi studijního oboru chemik operátor. Tento studijní obor jsem počali vyučovat v době, kdy Střední průmyslovou školu chemickou při Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou vystřídala Obchodní akademie. V SOUCH se kromě našich žáků vyučily i tři skupiny občanů VSR. Všichni se připravovali v učebním oboru provozní chemik. První skupina 20 žáků nastoupila v roce 1982, druhá skupina rovněž s 20 žáky, ve které byly i 3 dívky, nastoupila v roce 1987. Třetí skupina v počtu 22 žáků nastoupila v roce 1994, ale na rozdíl od obou předchozích z celkového počtu 22 žáků složilo závěrečnou zkoušku pouze 7 žáků. Žáci prvních dvou skupin skládali závěrečnou zkoušku všichni, někteří z nich s vyznamenáním. Ještě dnes se můžeme setkat s těmito našimi absolventy na vietnamských tržištích. Někteří z nich zde založili rodiny a jejich děti už chodí do zdejších škol. Změny, probíhající v celé společnosti po roce 1989, se samozřejmě dotkly i učňovského školství. Poprvé v celé historii učiliště jsme se 1. června 1991 stali samostatnou příspěvkovou organizací.Nejeden z absolventů by se divil, jak moc se učiliště od skromných počátků své existence do současnosti změnilo. Díky dřívější velmi dobré spolupráci s mateřským podnikem Kaučukem bylo jeho materiální vybavení vždy na velice dobré úrovni. Každý z jeho vedoucích, později ředitelů, se snažil, aby se ve výuce pracovalo s moderními učebními pomůckami. Přes všechny potíže, zejména finanční, které provázejí v současné době naši společnost, a zvlášť školství, je snahou našich pedagogů, aby z naší školy vycházeli absolventi teoreticky i prakticky dobře připraveni do života. Naši absolventi stále nacházejí dobré uplatnění na trhu práce. Někteří z nich, není jich mnoho, úspěšně vystudovali nebo v současné době studují vysoké školy. Jiní naši absolventi podnikají ve vlastních firmách. Díky pochopení kralupských i jiných firem se nám daří bez větších problémů umisťovat žáky v posledních ročnících na praxi do závodů. Zejména se jedná o Kaučuk, a.s., Čs. rafinérská a.s..Výbornou spolupráci máme s firmou K-Protos, která pořádá pro naše zámečníky za výhodných podmínek svářečské kurzy (látka je sice MŠMT předepsána, ale není MŠMT hrazena). Velmi vstřícní k našemu učilišti jsou také Unilever PTZ Nelahozeves, kralupské firmy Feralpi s.r.o., Ferostav s.r.o., Weiker Alu s.r.o., Kros s.r.o., VONS, Mero, a.s., Spolana a.s. Neratovice, AERO a.s. Vodochody, Velvana a.s. Velvary, a další.

Vyhledávání

Aktuality

22.2.2017
ŠKODA AUTO Střední odborné učiliště strojírenské v Mladé Boleslavi prošlo rozsáhlou modernizací

Studenti mají k dispozici nové centrum robotiky, jazykové centru…

čtěte více
10.2.2017
AGC Automotive Czech pořádá pravidelné exkurze pro školáky

Firma zve na exkurze do provozu školáky, aby se seznámili s fung…

čtěte více