Seznam škol

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská

Naše škola má dlouholetou tradici v přípravě žáků na budoucí povolání. Její historie je spjata s kladenskými hutěmi, kde se pro jejich potřebu vychovávali učni již před druhou světovou válkou. Individuální výu...

Otevři profil

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693

V létě 1958 se konalo na bývalém kralupském letišti slavnostní zahájení výstavby národního podniku Kaučuk. Do Kralup nad Vltavou se začali sjíždět mladí lidé z celé republiky a začali budovat moderní z&...

Otevři profil