10.12.2008, Průhonice - Kampaň „Auta nás baví“ láká žáky do automobilového průmyslu

Sdružení automobilového průmyslu (Sdružení AP) dnes zahajuje kampaň s názvem „Auta nás baví“, která má podpořit zájem o technické vzdělávání. Přestože v současné době řada firem českého automobilového průmyslu vzhledem k probíhající ekonomické recesi propouští nebo uvažuje o propouštění pracovníků, je nutno se dívat do budoucnosti.

Sdružení automobilového průmyslu (Sdružení AP) dnes zahajuje kampaň s názvem „Auta nás baví“, která má podpořit zájem o technické vzdělávání. Přestože v současné době řada firem českého automobilového průmyslu vzhledem k probíhající ekonomické recesi propouští nebo uvažuje o propouštění pracovníků, je nutno se dívat do budoucnosti. Očekává se, že za několik málo let budou kvalifikovaní lidé s technickým vzděláním chybět. I současné propouštění se týká převážně méně kvalifikované pracovní síly. Sdružení AP provedlo mezi členskými firmami průzkum dopadů recese na zaměstnanost pro období od července 2008 do června 2009, který tyto předpoklady potvrdil.

„Automobilový průmysl dlouhodobě pociťuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Stále budeme potřebovat nové odborníky, nejen inženýry, ale i další lidi s technickým vzděláním. Chceme se proto podílet na jejich výchově a přípravě a také zvyšovat prestiž technického vzdělávání“, uvedl Martin Jahn, prezident Sdružení AP.

Cílem kampaně „Auta nás baví“ je zvýšit počet žáků devátých tříd, kteří se hlásí na střední školy a odborná učiliště s technickým zaměřením. Oživit zájem o tyto obory chce i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. „Připravili jsme akční plán na podporu odborného vzdělávání, který by měl významným způsobem přispět k užší spolupráci škol a zaměstnavatelů, umožnit žákům, aby se seznámili s reálným pracovním prostředím. Zvýšený důraz budeme také klást na inovaci systémů kariérového poradenství, včetně vzdělávání poradenských pracovníků na základních školách. Od zaměstnavatelů pak očekáváme aktivní a konstruktivní přístup, spolupráci v profesním poradenství, při tvorbě vzdělávacího obsahu a například také to, že v rámci svých strategií společenské odpovědnosti budou školy vnímat jako klíčové partnery,“ uvedl ministr Ondřej Liška.

Kampaň chce žáky získávat pomocí čtyř hlavních argumentů. Prvním je, že práce ve vybraných technických oborech je nadprůměrně finančně ohodnocena. Průměrné mzdy ve firmách automobilového průmyslu jsou dlouhodobě o více než 10 až 15 % vyšší než činí průměr za celou ČR. Díky velké poptávce zároveň absolventi technických oborů velmi snadno nachází uplatnění. Studium je na rozdíl od jiných směrů zaměřené více prakticky, čímž je pro žáky a studenty atraktivnější. Vyspělý strojírenský průmysl je páteří české ekonomiky a technické obory tak mají dlouhodobou perspektivu.

Hlavním nástrojem kampaně je webový portál www.autanasbavi.cz, který bude spuštěn 17. prosince 2008 a přinese informace o možnostech studia technických oborů a následném uplatnění v automobilovém průmyslu. Firmy budou na portálu prezentovat například dny otevřených dveří, nabídky exkurzí, informace o zaměstnaneckých výhodách a benefitech, představí své zaměstnance a společné projekty se školami.

V průběhu prosince budou do základních škol a poradenských středisek při úřadech práce distribuovány letáky určené učitelům, rodičům dětí a poradenským pracovníkům. První fáze kampaně potrvá do konce února, kdy žáci devátých tříd vyplňují přihlášky na střední školy a odborná učiliště. V roce 2009 chce Sdružení AP v kampani pokračovat další fází a na rozšíření projektu získat finance z fondů Evropské unie.

Ing. Antonín Šípek
ředitel sekretariátu

Vyhledávání

Aktuality

22.2.2017
ŠKODA AUTO Střední odborné učiliště strojírenské v Mladé Boleslavi prošlo rozsáhlou modernizací

Studenti mají k dispozici nové centrum robotiky, jazykové centru…

čtěte více
10.2.2017
AGC Automotive Czech pořádá pravidelné exkurze pro školáky

Firma zve na exkurze do provozu školáky, aby se seznámili s fung…

čtěte více