Platy v automobilovém průmyslu zůstávají nad průměrem ČR

Praha, 9.3. 2009 - Sdružení automobilového průmyslu (Sdružení AP) zveřejnilo údaje o vývoji počtu zaměstnanců a mzdovém vývoji v roce 2008. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců členských firem Sdružení AP dosáhla v roce 2008 výše 25 763 Kč a pohybovala se tak o 9,43 % nad průměrem vykázaným za Českou republiku. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v České republice v uplynulém roce byla 23 542 Kč.

 

Nadprůměrné finanční ohodnocení je jedním z hlavních argumentů, které Sdružení AP využívá v kampani „Auta nás baví“, jejímž prostřednictvím se snaží zvýšit zájem o studium technických oborů. K dalším výhodám těchto oborů patří jejich praktické zaměření, díky němuž absolventi snáze nacházejí uplatnění. Navzdory současné situaci, která je ve většině průmyslových odvětví nelehká, mají technické obory dlouhodobou perspektivu.

Průměrná mzda zaměstnanců ve firmách Sdružení AP, vypočtená jako vážený průměr podle průměrných mezd a počtu pracovníků v jednotlivých firmách, dosáhla ke 31.12.2008 úrovně 25 763 Kč. Meziročně se tak zvýšila o 6,40 %. Pokud údaj porovnáme s průměrem dosaženým za prvního pololetí roku 2008 (to je 26 056 Kč), došlo v průběhu druhého pololetí roku 2008 ke snížení průměrné mzdy o 1,12 %. Tento pokles souvisí samozřejmě i s ekonomickou recesí, která ve druhém pololetí zasáhla automobilový průmysl.

K vývoji mezd v porovnání s průměrem vykázaným za Českou republiku je nutno dodat, že zatímco růst průměrné mzdy za celou ČR (8,5%) byl do jisté míry ovlivněn výplatami odstupného propouštěným zaměstnancům, v automobilovém průmyslu došlo ke snižování počtu pracovníků ve druhém pololetí 2008 prioritně u tzv. „agenturních“ pracovníků, tedy odstupné zřejmě nebylo v tak velkém rozsahu vypláceno. V polovině roku 2008 bylo totiž ve firmách Sdružení AP zaměstnáno celkem 138 200 osob, z toho 128 528 kmenových zaměstnanců a cca 9 000 „agenturních“ pracovníků.

„Během posledních deseti let mzdy v automobilovém průmyslu lineárně rostly. Od konce roku 1998 se průměrná mzda téměř zdvojnásobila. Na vývoji počtu zaměstnanců je patrné zpomalení růstu autoprůmyslu. Tyto statistiky však ještě v plné šíři nezachycují reakci odvětví na současnou hospodářskou situaci“, sdělil ředitel sekretariátu Sdružení AP Ing. Antonín Šípek.

Ke konci roku 2008 bylo zaměstnáno ve 157 členských firmách Sdružení AP 127 439 osob, oproti stavu k 30.6.2008 se jedná o snížení počtu kmenových zaměstnanců pouze o 0,85 % (o 1 089 osob). I zde je však vidět počínající dopad ekonomické recese. V porovnání s koncem roku 2007 (k 31.12.2007) je tedy ještě stále registrováno zvýšení počtu pracovníků o 1,44 % (to je o 1 806 osob), i když toto porovnání je do jisté míry ovlivněno změnou (růstem) členské základny v prvním pololetí roku 2008.

Ing. Antonín Šípek
ředitel sekretariátu
 

Vyhledávání

Aktuality

22.2.2017
ŠKODA AUTO Střední odborné učiliště strojírenské v Mladé Boleslavi prošlo rozsáhlou modernizací

Studenti mají k dispozici nové centrum robotiky, jazykové centru…

čtěte více
10.2.2017
AGC Automotive Czech pořádá pravidelné exkurze pro školáky

Firma zve na exkurze do provozu školáky, aby se seznámili s fung…

čtěte více