Tiskové zprávy

Průměrná mzda v autoprůmyslu překročila 33 000 Kč, zvýšil se i počet pracovníků ve firmách

Praha, 16. září 2015. Průměrná mzda 117 382 osob, zaměstnaných ve firmách AutoSAP k 30. 6. 2015, dosáhla za 1. pololetí 2015 hodnoty 33 209 Kč, což je o 28,7 % více než činí celorepublikový průměr za 1. pololetí roku 2015 zveřejněný Českým statistickým úřadem. 

 

čtěte více

Konference PARTNERSTVÍ hodnotila, jakým směrem se ubírá střední technické školství

Partnerstv%c3%adtk_4

Plzeň, 25. června 2015. Již 2. ročník konference projektu IQ Industry k podpoře technického vzdělávání na téma PARTNERSTVÍ v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání se konal v Plzni. Díky přítomnosti ministra průmyslu a obchodu a představitelů dalších ministerstev a institucí měla odborná veřejnost možnost seznámit se s nejnovějším vývojem středního technického školství. Vybraní účastníci z řad škol a firem byli oceněni diplomy.

čtěte více

Průměrná mzda v autoprůmyslu se přiblížila hodnotě 32 000 Kč, počet pracovníků ve firmách se zvýšil o více než 3 500 osob

Praha, 16. března 2015, Průměrná mzda celkem 112 877 osob, zaměstnaných ve firmách AutoSAP v roce 2014, dosáhla hodnoty 31 867 Kč, což je o 24 % více než činí celorepublikový průměr za uplynulý rok zveřejněný Českým statistickým úřadem.

čtěte více

Vzdělávací fórum 2014 - "Praxe do firem": do firem musí nastupovat kvalifikovaní absolventi, všeobecný rozhled nestačí

Praha, 6. listopadu 2014, Vzdělávací fórum 2014 - "Praxe do firem" se konalo v Praze. Jeho cílem bylo identifikovat a navrhnout řešení problému s nedostatkem kvalifikovaných absolventů středních a učňovských škol. Účastníci se shodli na tom, že firmy potřebují kvalifikované absolventy konkrétně ovládající základy své profese. Firmy jsou připraveny k tomu přispět poskytováním praxe.  

čtěte více

Slavnostní podpis Sektorové dohody pro obor strojírenství v Královéhradeckém kraji

Khk1

Hradec Králové, 24. června 2014; Bez kvalifikovaných odborníků firmy neobstojí.  Kvalita vzdělávání je stále významnějším tématem z pohledu konkurenceschopnosti firem. Zástupci zaměstnavatelů, vzdělavatelů i státní správy, kteří se rozhodli hledat společné cesty k řešení kvality odborného vzdělávání, se sešli v Hradci Králové u příležitosti podpisu Sektorové dohody pro obor strojírenství.

Setkání zaměstnavatelů, vzdělavatelů i představitelů kraje,  podpořili svou účastí pan Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, paní Marie Bílková, generální ředitelka ÚP ČR, Eduard Muřický, ředitel sekce průmyslu MPO ČR a Per Bannert, ředitel odboru střeního vzdělávání MŠMT.  Zástupce zaměstnavatelů reprezentovali pan Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda Auto, a.s., Zdeněk Somr, viceprezident HKČR a Zdeněk Liška, generální ředitel SPDČR.

čtěte více

Projekt POSPOLU podporuje spolupráci škol a firem

Praha, 14. ledna 2013 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo ve spolupráci s partnery individuální projekt národní POSPOLU, který je zaměřen na přímou podporu spolupráce škol a firem při vzdělávání žáků středních škol v oblasti praktického vyučování u zaměstnavatelů.

čtěte více

Ministři tří rezortů i AutoSAP: Oceňujeme přínos IQ Industry odbornému školství

Průhonice, 13. prosince 2012; Hodnotící konference projektu IQ Industry se konala v Průhonicích. Byl tím ukončen úspěšný projekt vzdělávání učitelů, který probíhal v letech 2010 – 2012 a jehož cílem byla podpora odbornému, zejména technickému školství. Ministr M. Kuba i představitelé průmyslových svazů a asociací projekt velmi ocenili. Zároveň vyjádřili odhodlání i nadále pokračovat v obdobných programech a projektech podpory odbornému školství jako základnímu prvku konkurenceschopnosti České republiky. 

čtěte více

V Nejdku se těší z titulu „Český PATRON 2011“

Hospodářská komora ČR ve středu 10. října 2012 vyhlásila výsledky 2.ročníku soutěže „Český PATRON“. Titul „Nejlepšího zaměstnavatele“ a absolutní prvenství za rok 2011 přiřkla odborná porota za významné počiny v oblasti inovací produktů a technologií, za dlouhodobou podporu školství, sportovních aktivit a dopravní výchovy dětí a mládeže společnosti WITTE Automotive v Nejdku.

čtěte více

AutoSAP ve spolupráci se společností ŠKODA AUTO uspořádal konferenci o vzdělávání v technických oborech

Dne 19. září 2012 uspořádalo Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) ve spolupráci se společností ŠKODA AUTO a.s. ve středočeských Kosmonosech konferenci s názvem Vzdělávání v technických oborech. Akce se zúčastnila více než stovka firemních personalistů. Přednášející včetně zahraničních hostů patřili ke špičce odborníků z oblasti lidských zdrojů.

čtěte více

V roce 2011 v automobilovém průmyslu rostly mzdy a zvýšil se i počet pracovníků

Praha, 23. února 2012; Průměrné mzdy vzrostly v roce 2011 v porovnání s rokem 2010 o 4,56 %. Počet pracovníků v českém automobilovém průmyslu (firmách AutoSAP) se zvýšil o 5 377 osob, to je o více než 5 %.

čtěte více

Vyhledávání

Aktuality

16.11.2015
Nejlepší lanovku vytvořil tým Motoru Jikov Group

čtěte více

19.10.2015
Nejlepší učni Škody Auto

Koncern Volkswagen udělil 45 nejlepším učňům cenu "Best Apprentice Awar…

čtěte více